Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma “FD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mehoffera 77, KRS 0000516463, , NIP 5732850261 , REGON  243611451, e-mail: sklep@trendydom.pl, telefon 601515404 
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z “FD” umowy kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oferowanych przez “FD” i wykonania zawartej przez Ciebie z “FD” umowy o świadczenie usług oferowanych przez “FD”, a także wykonania ciążących na “FD” obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
3. “FD” jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami “FD”) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z “FD” umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom “FD E” na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy “FD E” a Podwykonawcami “FD”. Ponadto “FD” jest zobowiązane do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców „FD” posiadających siedziby poza obszarem EOG.
5. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z „FD” umowy o świadczenie usług oferowanych przez „FD”, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez „FD” działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez „FD” ciążącego na „FD” obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi „FD” informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.